• צו: החסרונות של תשוקה

    Vayikra

    תיאור של החובה הראשונה של הכוהנים כדי לנקות את האפר אחרי הקורבנות נעשים על המזבח. להלן תיאור של רצח שני הכמרים, מתחרים זה בזה עד הרמפה של המזבח ואת התגובה של רב צדוק לאירוע המזעזע

  • אחרי מות-קדושים: קדושה של זמן, מקום, אנשים

    Vayikra

    מאז חלק זה כולל עדיין מצווה אחר להיות קדוש, הרמב”ן מסביר שזה בגלל שום מערכת משפט יכולה למשול בכל חלק מההתנהגות שלנו. אנשים מסוגלים לעקוב אחר כל היבט של התורה עדיין יכול למצוא את הדרך להיות “אדם בזוי בגבולות התורה.” לכן חוק זה נדרש כדי להבטיח כי אנו תמיד שואפים לקדושה מוגברת

Back to Top