תצווה: להבה מתמשכת

Shemot Comments Off 38

תיאור של הנר תמיד (את אש התמיד) אשר עדיין בבתי ההכנסה שלנו היום, כמו גם פתק עניין של למה ‘שם משה נעדר החלק הזה – היחיד מאז התנ”ך החל כי משמיט אותו.

Back to Top