שמיני: הפיכת העבר אל העתיד

Vayikra Comments Off 54
 הטרגדיה שאירע נדב ואביהוא – שני בניו של אהרון. דיון על השימוש הנאה ויהי (ו ויהי) ו vehaya (וזה יהיה) ומה מצב רוח שהם מציגי

Back to Top