צו: החסרונות של תשוקה

Vayikra Comments Off 46

תיאור של החובה הראשונה של הכוהנים כדי לנקות את האפר אחרי הקורבנות נעשים על המזבח. להלן תיאור של רצח שני הכמרים, מתחרים זה בזה עד הרמפה של המזבח ואת התגובה של רב צדוק לאירוע המזעזע

Back to Top