כי תשא: מסורת וסובלנות

Shemot Comments Off 42

חילוקי דעות על אופן הכתיבה נחצבה על שני לוחות האבן משה הפילו, אשר מחוברים המורשת שלנו ומביא מסר חשוב לחברה הישראלית: שמירה המורשת שלנו הוא כלי אשר מסייע לנו בהתמודדות עם נטל גדול ואתגרים תוך שהוא מזכיר לנו כי אין אדם אחד בודד יכול לטעון לסמכות על הבנתם של בעיה.

Back to Top