ויקרא: לשים את עצמי בחזרה קרבה

Vayikra Comments Off 45

דיון על אל”ף הקטן בקצה של המילה הראשונה של חלק ויקרא, משקף הענווה של משה ונכון להקריב לכבודו לאלה פתיחת ספר ויקרא. כל קרבה – המסר הוא – מתחילה עם קרבה עצמית

Back to Top