ויקהל-פקודי: יצירתיות התמודדות

Shemot Comments Off 39

תיאור של הבניין בפועל של המשכן, עם קבלות שנעשה בין כי בניית העגל. שניהם השתמשו בחומרים דומים אבל אחד נחשב הצורה הגבוהה ביותר של יצירתיות, והשני, החטא הגדול ביותר.

Back to Top