אמור: חיי הקדושה הקדוש חיים

Vayikra Comments Off 49

האיסור של כהן להיות בנוכחות גופה כי הוא עדיין רלוונטי היום. דיון על העדיפות היהודית של קדושת החיים אשר יש השלכות על החברה בכל הרמות

Back to Top